A
34% (445 votes)
B
13% (168 votes)
AB
7% (92 votes)
O
47% (616 votes)
Total votes: 1321